De Stichting


Inhoud

Doelstelling
Donateurs/schenkingen
Bestuur
Jaarverslag 2006
Jaarverslag 2005
Jaarverslag 2004
Jaarverslag 2003
Jaarverslag 2002
Jaarverslag 2001
Jaarverslag 2000

 

Doelstelling

De stichting is in1997 in het leven geroepen door een aantal Rhenense ingezetenen. Dit om te voorkomen dat door bezuinigingen een einde zou komen aan handmatige bespeling. Dit heeft er inmiddels toe geleid dat het stokkenklavier is gereviseerd en plannen zijn gemaakt voor verder herstel en verbetering van het instrument, dat nu vrijwel wekelijks wordt bespeeld op marktdagen of koopavonden. In de zomermaanden is er een serie concerten door beiaarden uit binnen- en buitenland (zie de Agenda).

The foundation was established in 1997 by a number of citizens of Rhenen to avoid ending of manual play of the carillion by lack of money. Since then the keyboard is restored and the carillion is being played weekly. In the summer there is series of evening concerts.

Begin

 

Donateurs/schenkingen

De Stichting Beiaard Cuneratoren wordt bij beschikking van de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan een dergelijke instelling zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, terwijl de instelling vrijgesteld is van de heffing van schenkings- en successierecht.

The foundation is appointed by the Government as a ANBI institution. Gifts to the foundation are tax-deductible and the foundation has dispensation for paying donation tax.

Begin

 

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

dhr. F. Almekinders Voorzitter
dhr. mr. J.G. Koekoek Secretaris
dhr. mr. J.G. Koekoek Penningmeester
mw. D. van der Hoeven Programma/contacten beiaardiers
dhr. H.B. Gieszen Notulist/Technische adviezen
mw. W.M.A. Hoorn-de Vries contactpersoon website en PR


Voor informatie over de Stichting kunt u zich wenden tot het onderstaand adres:
dhr. F. Almekinders
Koningshof 5
3911 LH Rhenen
0317-612432

Of maak gebruik van het e-mail adres.

Secretariaat: Nieuwe Veenendaalseweg 218, 3911 MS Rhenen.

Begin