Frank Almekinders van de stichting Beiaard Cuneratoren:

‘Hard op weg de beiaard te behouden’

RHENEN - De beiaard van de Cuneratoren klinkt tegenwoordig weer elke week. Driemaal per maand op een donderdag, tijdens de weekmarkt, en eenmaal op een vrijdag tijdens koopavond in het Rhenense koopcentrum. Daarbij komen nog de bespelingen bij speciale gelegenheden, zoals de kunstmarkt en de open monumentendag, en er zijn iedere zomer vijf avondconcerten.

Afhankelijk van de windrichting worden de kleurrijke klanken rondgestrooid over de stad Rhenen. Over het publiek dat Rhenen toeristisch een bezoek brengt of de inwoners van de Grebbestad, die er hun wekelijkse boodschappen en inkopen doen.

"Het lijkt zo vanzelfsprekend dat de beiaard haar kleurklanken blijft rondstrooien, maar een en ander was niet mogelijk geweest als er geen samenwerking was geweest tussen de stichting Beiaard Cuneratoren, de gemeente Rhenen en haar ingezetenen, alsmede veel donateurs en sponsors", beweert Frank Almekinders, voormalig huisarts in de gemeente Rhenen en sinds de oprichting van de stichting Beiaard bestuurslid. Genoemde stichting trok zich het lot aan van een beiaard die obsoleet dreigde te worden en die nu van de ondergang lijkt gered, al moet er nog wel het een en ander aan hersteld worden. "De eerste fase van de restauratie werd uitgevoerd door leden van het stichtingsbestuur. Dat betrof het stokkenklavier, waardoor de beiaard (Frans voor carillon) weer bespeelbaar werd. Nu dient echter de rest van het restauratieplan hoognodig uitgevoerd te worden. Dit vindt plaats in opdracht van de gemeente Rhenen. Deskundigen op het gebied van de techniek van het torenmuziekinstrument verlenen daarbij het nodige advies", weet Frank Almekinders.

Tractuur

Volgens de bestuurder van de stichting Beiaard Cuneratoren is eerst de klokkenstoel van de inmiddels vijftig jaar oude beiaard aan de beurt. De klokkenstoel is de losstaande stellage van hout of ijzer waarin de klokken zijn opgehangen. "De restauratie van de beiaard betreft drie fases. De eerste fase, de reparatie van het stokkenklavier, is inmiddels gerealiseerd. De tweede fase bestaat uit de reparatie van de tractuur en de daarbij behorende klepels. De derde fase is het aanpakken van de klokkenstoel. De derde fase laten we dus voorafgaan aan de tweede uitvoering. De gehele restauratie voeren we uit in het zogenaamde Van Berge-principe. Zij die de afgelopen tijd de Cuneratoren hebben beklommen en daarbij de beiaard van dichtbij hebben kunnen aanschouwen, hebben met eigen ogen gezien hoe de met roest aangetaste ijzeren bouten de steunbalken gespleten hebben."

"Deze herstelwerkzaamheden staan voor de maand september op het programma. En als alles meezit kan nog voor de komende winter de restauratie van de tractuur en klepels, dus eigenlijk de tweede fase, gerealiseerd worden. Het gaat hier om het mechaniek dat de aanslag van de stokken overbrengt op de klepels. Dit is vrij specialistisch werk, dat daarom uitbesteed gaat worden", aldus Frank Almekinders.

Dankbaar

Als genoemde werkzaamheden uitgevoerd zijn, zal begin 2002 de beiaard weer geheel gerestaureerd zijn. Daarmee wordt verder verval voorkomen. "Voor onze donateurs is het van belang te weten, dat hun bijdrage op dit moment voornamelijk besteed wordt aan de bespelingen. Zonder deze belangrijke bijdrage zou het spelprogramma drastisch moeten worden ingekrompen. Wij zijn deze donateurs en een groot aantal sponsors dankbaar", aldus Frank Almekinders.

De stichting Beiaard Cuneratoren bestaat uit de volgende leden: H. Roosenbeek, Henk Gieszen, Hans Smulders, Frank Almekinders, Rijk Willemse, Joop Koekoek, Hans Dekhuijzen en Marjan Bouwma. Dit bestuur zorgde ervoor dat de beiaard voor verder verval is behoed. Er is nog veel werk te verzetten. Maar als straks de restauratie eenmaal een feit is, klinkt de beiaard niet als een man van middelbare leeftijd maar als een jongeman die de mooiste klankkleuren zal blijven uitstrooien over de stad Rhenen en haar ingezetenen.

Bron: Rhenense Betuwse Courant van 18 april 2001

Artikel afdrukken