Stichting Beiaard Cuneratoren


Bestuur: vl.nr. Rijk Willemse, Marianne Bouma, Hans Smulders, Frank Almekinders, Henk Gieszen, Willy Hoorn, Joop Koekoek

"Een pareltje", zo betitelde burgemeester Joost van Oostrum de bijdrage van de Stichting Beiaard Cuneratoren aan de festiviteiten rondom 750 jaar Rhenen. Een internationale compositiewedstrijd voor beiaardiers voor een ode aan de Cuneratoren en de Van Bergenbeiaard. 

De oprichting van de stichting was een burgerinitiatief in 1997. Vanwege de slechte staat van onderhoud van het stokkenklavier was er sprake van wegbezuinigen van de handmatige bespeling van de beroemde Van Bergen beiaard. Gevolg hiervan zou geweest zijn dat de beiaard voortaan alleen nog automatisch "bespeeld" zou kunnen worden ten behoeve van de computergestuurde bespelingen tijdens halve en hele uren. Maar de mogelijkheid om ooit nog concerten of feestelijke bespelingen te houden zou verloren gegaan zijn. De Cuneratoren dreigde een stille reus te worden. 

De stichting heeft plannen gemaakt voor herstel en verbetering van de beiaard en ook de gemeente werd weer enthousiast. Inmiddels zijn er nieuwe klepels in alle klokken aangebracht en is de tractuur vernieuwd. Leden van de stichting hebben actief meegeholpen aan de reparaties. De financiering van reparaties gebeurt deels door de gemeente en subsidies en de kosten voor bespelingen uit bijdragen van donateurs en sponsoring.


klokken met nieuwe klepels

restaurateur en beiaardier Gideon Bodden


bestuurslieden Hans Smulders en Henk Gieszen aan het werk


Er vindt nu wekelijks een bespeling plaats tijdens marktdagen of koopavonden. Naast bespelingen op verzoek tijdens evenementen, organiseert de stichting de jaarlijkse zomeravondconcerten door beiaardiers uit binnen- en buitenland.

 Tijdens het jubileumjaar speelt de beiaard een grootse rol, want er valt nog meer te vieren. In 2008 bestaat ook de Van Bergen beiaard 50 jaar en viert de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging haar 90 jarig bestaan. Als eerbetoon aan de jarige stad en de jarige beiaard is er een internationale compositiewedstrijd 

uitgeschreven om een muziekstuk voor de beiaard van de Cuneratoren te maken. Er zijn inmiddels 21 inzendingen binnengekomen. Op de jaarvergadering van de Nederlandse Klokkenspel-Vereniging op 29 maart zal de burgemeester de winnende composities bekend maken: nl. de 1e t/m 3e prijs en een aanmoedigingsprijs voor jonge componisten. Om 14.00 uur zal de winnende compositie door de beiaardier Roy Kroezen ten gehore gebracht worden. 

Op 24 mei zullen tijdens een presentatie door eindexamenleerlingen van de Beiaardschool in Amersfoort alle prijswinnende composities te beluisteren zijn, zo mogelijk gespeeld door de componisten zelf of door de vaste beiaardiers Klaas de Haan en Roy Kroezen. Dit presentatieconcert wordt op spectaculaire wijze afgesloten met een bijzondere beiaardbespeling, gesteund door elektronica, door beiaardier Frans Haagen. Op een beeldscherm in een tent zullen de verrichtingen van de beiaardier te volgen zijn.

Als PDF downloaden Artikel afdrukken