Jaarverslag 2006

 

Bestuur

In het begin van het afgelopen jaar onderging het stichtingsbestuur een wijziging met het wegens privť-overwegingen terugtreden van de heer H. Roosenbeek, die sinds de oprichting als voorzitter had gefungeerd. De stichting is hem veel dank verschuldigd, niet alleen voor zijn inzet maar ook voor de bekwame en evenwichtige wijze waarop hij zijn taak waarnam. Gelukkig mag het bestuur in speciale gevallen nog een beroep op hem doen, en kan ook de goed geoutilleerde werkplaats van zijn bedrijf worden gebruikt voor werkzaamheden en reparaties. De vice-voorzitter, de heer Almekinders, zal voorlopig als ad interim optreden.
Later in het jaar is een annonce in de plaatselijke krant geplaatst waarin mogelijke belangstellenden voor een bestuursfunctie werden uitgenodigd zich te melden, maar helaas kwamen er geen reacties. Wel werd mevr. W.M.A. Hoorn-de Vries, die ook bij oprichting van de stichting betrokken was, bereid gevonden toe te treden.
De contacten met de Gemeente Rhenen waren enigszins aarzelend door de personele veranderingen en herschikking van functies. In juni hadden voorzitter en secretaris een kennismakingsgesprek met wethouder mevr. Van den Bosch, waar ook eventuele jubileumactiviteiten in het jaar 2008 ter tafel kwamen.

 

Concours

Het bestuur heeft de mogelijkheden onderzocht om in Rhenen een internationaal beiaardconcours te organiseren. Deze worden nagenoeg elk jaar ergens in het land gehouden, vrijwel steeds in nauwe samenwerking met de Nederlandse Klokkenspel-vereniging. Het bestuur van deze vereniging bleek er echter de voorkeur aan te geven om in het jubileumjaar 2008 -Rhenen 750 jaar stad, beiaard 50 jaar- hun 90-ste jaarvergadering in Rhenen te houden, waarbij de beiaard ook in het middelpunt van de belangstelling komt te staan. Het stichtingsbestuur heeft, in plaats van een concours, van harte met hun verzoek ingestemd.

 

Concerten en bespelingen

Het hele jaar hebben wekelijks bespelingen plaats gevonden op donderdagmorgen en vrijdagavond, alsmede bijzondere gelegenheden, waaronder bruiloften. In juli en augustus werd een serie zomeravondconcerten gegeven, waar bij in het algemeen goed weer op de Koningshof een tafel stond waar koffie, thee en koekjes werden geserveerd voor de toehoorders. Ook de programma's zijn wat luxer uitgevoerd met extra informatie over de beiaard en de stichting.
De op 19 mei voor donateurs geplande lezing met concert van Eddy MariŽn moest helaas op het laatste nippertje worden afgelast, omdat bij toeval bleek dat op dezelfde tijd en plaats een luidruchtig muzikaal evenement rond de toren plaats zou vinden. Dit was voor het bestuur aanleiding om het ontbreken van enige coŲrdinatie van manifestaties aan te kaarten bij Gemeente en andere betrokkenen.

 

Fondsen en financiŽn.

Het aantal donateurs loopt jammer genoeg terug, al dan niet met kennisgeving. Het zijn andere bronnen van inkomsten en de reserve die de wekelijkse bespelingen nog een aantal jaren moeten veiligstellen. De torenbeklimmingen met bestuursleden en vrijwilligers van het Cuneragilde als gids zetten hier de meeste zoden aan de dijk.
Het ware te hopen dat de beiaard, in 2008 met 50 jaar potentieel rijksmonument, behandeld gaat worden als erfgoed waarvan de bescheiden kosten van bespeling ook financieel behoren te worden ingepast in het gemeentelijke cultuurbudget.

 

Rhenen, april 2007
J.G. Koekoek, secretaris

Artikel afdrukken