Week van de geschiedenis concert over Oorlog en Vrede

De stichting Beiaard Cuneratoren verleent haar medewerking aan deze week van de geschiedenis met een speciaal concert, geinspireerd door het centrale thema Oorlog en Vrede. Het beiaardconcert vindt plaats op vrijdag 23 oktober van 19.30 - 20.30 uur en wordt uitgevoerd door Klaas de Haan.

Het programma:  
   
1. Oranje-Rapsodie Joop Stokkermans (*1937)
 
2. Kits Allemand  (bew. K. de Haan) Paulus Matthysz (1646)
 
3. Cunera-Suite: 
    - Cunera's komst 
    - Cunera's dood 
    - Cunera's legende
Klaas de Haan (*1967) 
   
4. a. Hoe groot, o Heer, en hoe vervaarlijk
    b. Gelukkig is het Land
    c. Ik hoor trompetten klinken
Joseph Butler (1675)

bew. B. Winsemius
   
5. Improvisatie over 'Geef vrede Heer geef vrede' gezang 285 uit LvdK
   
6. Suite over; 'Merck toch hoe sterk' Mar Bruinzeel (*1941)
   
7. Improvisatie over 'Slaat op den Trommele'
   
8. A rainy day with Carillons (1997) Marco de Goeij (1967)
 
Zie voor het volledige programma in Rhenen tijdens Week van de geschiedenis: http://www.weekvandegeschiedenis.nl/index/activiteit-list-action?query=Rhenen

 

Artikel afdrukken