De Beiaard


Inhoud

Historie Rhenense beiaard
Automatisch spel
Het handspel
De beiaardier
De klokkengieter

 

Historie Rhenense beiaard

In 1492 werd begonnen met de bouw van de Cuneratoren. De gelden werden bijeengebracht door de duizenden bedevaartgangers die Rhenen bezochten. De oudste luidklokken werden in ongeveer 1520 gegoten. In 1555 leverde de Utrechtse gieter Jan Tolhuis de eerste beiaardklokken. Later volgen er nog enkele uitbreidingen.

Bij de torenbrand van 1897 gaat vrijwel alles verloren. In 1933 wordt een nieuwe beiaard aangeschaft van 26 klokken bij de firma Van Bergen in Heiligerlee. In 1943 verdwijnt deze beiaard in de smeltkroes van de Duitse bezetter. In 1958 hebben de burgerij en het stadsbestuur voldoende gelden bijeengebracht om een beiaard van 44 klokken bij Van Bergen te laten gieten. Met de Paulusklok uit 1555 en 2 Eijsboutsklokken uit 1953 telt de Cuneratoren nu 47 klokken.

The building of then Cunera tower started in 1492. The necessary funds were raised by thousands of pilgrims. The oldest church bells were casted in 1520. In 1555 the first carillion bells were supplied by Jan Tolhuis, a caster from Utrecht.

In 1897 a fire distroyed almost the complete carillion. In 1933 a new carillion was bought from Van Bergen. In 1943 these bells were confiscated by the germans. In 1958 the community raised enough money to buy 44 new bells. Including the Paulusbell from 1555 and two Eijsboutbells from 1953, the Cunera tower has 47 bells.

Begin

 

Automatisch spel

De beiaard is nog dagelijks te horen: n minuut vr het hele en het halve uur. Dit wijsje komt tot stand door middel van een computer die de electrohamers aan de buitenzijde van de klokken aanstuurt: een soort speeldoos met klokken. De klank is vrij monotoon.

The carillion has a computer which plays a tune every half hour. The bells are sounded through hamers on the outside of the bells.

Begin

 

Het handspelklavier bespelen

Het handspel maakt gebruik van een geheel andere techniek. De handbespeling gebeurt vanuit een cabine, waarin een soort toetsenbord staat, het zgn. stokkenklavier. De stokken zijn d.m.v. ijzerdraden verbonden met de klepels in de klokken. Hierdoor kan de beiaardier hard en zacht spelen, nuances aanbrengen e.d. Kortom: er komt levende en afwisselende muziek uit de toren.

The manual play uses a different technique. The keyboard is connected to the tonque. This allows the carillon player to use nuances in his play, making the music more vividly.

Begin

De beiaardier

Klaas R.R. de Haan, studeerde orgel en kerkmuziek aan de conservatoria van
Leeuwarden en Utrecht.
In 1997 behaalde hij het diploma UM aan de Ned. Beiaardschool te Amersfoort,
waar hij studeerde bij Arie Abbenes en Bernard Winsemius.
In datzelfde jaar won hij de 1ste prijs van het Internationaal Beiaardconcours
te Groningen.
Klaas de Haan is beiaardier van Laren (NH), Rhenen, Bolsward, Slotermeer (Adam)
en Heerenveen, en adjunct-beiaardier te Hilversum.
Daarnaast is hij een regelmatig gevraagd gastspeler in binnen- en buitenland.
Tevens is hij Cantor-organist van de Morgensterkerk, en dirigent van het IKK-koor
te Hilversum.

Our 'own' carillion player is Klaas de Haan (1967). He studied organ and church music. In 1997 he graduated from the dutch carillionschool in Amersfoort. He won also first price in the International Carillion contest in Groningen.
Klaas de Haan is Carillion player in Rhenen, Laren, Slotermeer,
Bolsward and Heerenveen. He is also organ player of the Spieghel church in Bussum and was organ player of the Keizersgracht church in Amsterdam. He also leads a choir.

Begin

 

De klokkengieter

De Rhenense beiaard werd gegoten door de voormalige firma Van Bergen te Heiligerlee. De Rhenense beiaard is het enige complete klokkenspel in Nederland dat nog met de oorspronkelijke klokken is uitgerust. Te zijner tijd zullen de klokken een restauratie moeten ondergaan om de beiaard optimaal te laten klinken. De houten klokkenstoel is nu het eerst aan de beurt.

Our carillion was casted by the former company Van Bergen in Heiligerlee. The bells will need some restoration in the futere, but first the wooden bell stool needs some work.

Begin
klokkenstoel.jpg (30243 bytes)

Begin